Dollyvagn

dollyvagn
Att hyra dollyvagn är det perfekta sättet för din biltransport.
Oavsett om du ska transportera eller bärga din bil / fordon.
Det är dessutom oftast det enda lagliga sättet om du inte har E-kort då det blir för tungt.
Dessutom så ska fordon som bogseras vara påställda, skattade.
Genom att hyra en dollyvagn för sin biltransport så slipper man det kravet.