Dollyvagn

2000-1

Att hyra dollyvagn är det perfekta sättet för din biltransport.

Oavsett om du ska transportera eller bärga din bil / fordon.

Det är dessutom oftast det enda lagliga sättet om du inte har E-kort då det blir för tungt.

Dessutom så ska fordon som bogseras vara påställda, skattade.

Genom att hyra en dollyvagn för sin biltransport så slipper man det kravet.

Dollyn är enkel att använda och allt som behövs som spännband, ramper och vinsch följer med.