Släpvagn

slapvagnHos Hyr4an kan du hyra släpvagn med kåpa och Dollyvagn för biltransport i Västerås.

Släpvagnen med kåpa passar till många transportbehov och vi erbjuder dessutom att du får låna med

  • Spännband
  • Material för att skydda lasten.
  • Lastramper för lätt last.
  • Lås till kåpan
  • Lås och lås kätting för kulhandske.
  • Du kan även låsa släpet till ditt fordon.
  • Dubbdäck vintertid. Då kan du dra vagnen oberoende om du har odubbat eller dubbat.
  • Tiderna då släpet hämtas och lämnas  kan vi ofta var flexibla med.
  • Transportkärra finns även det att hyra till. Mått 250×137 och lastar 700kg.
  • Flaket är tippbart.slap